ข่าวทั้งหมด

หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอิเล็กส์กำลังแบบโมดูลเชื่อมต่อแสดงผลทางเครื่องมือวัดผ่านจอคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 พ.ค. 67
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2567 ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอิเล็กส์กำลังแบบโมดูลเชื่อมต่อแสดงผลทางเครื่องมือวัดผ่าน จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 พ.ค. 67
ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั่วไป 4 มี.ค. 67
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั่วไป 30 พ.ย 66
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู ทั่วไป 28 พ.ย 66
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังประกาศ ทั่วไป 27 พ.ย 66
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมเปิดรับสมัครรอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่แล้ววันนี้ - 31 มกราคม 2567 ทั่วไป 6 พ.ย 66
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั่วไป 3 พ.ย 66
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั่วไป 24 ส.ค. 66
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู ทั่วไป 22 ส.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ บุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 18 ส.ค. 66
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑ อัตรา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ทั่วไป 25 ก.ค. 66
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านแถวชั้นเดียว ๑๔ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 มิ.ย. 66
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านแถวชั้นเดียว ๑๔ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 มิ.ย. 66
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านแถวชั้นเดียว ๑๔ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 พ.ค. 66
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านแถวชั้นเดียว 14 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 พ.ค. 66
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 003/2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านแถวชั้นเดียว 14 หน่วย จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 พ.ค. 66
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป 3 พ.ค. 66
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง) ทั่วไป 1 พ.ค. 66
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง) ทั่วไป 24 เม.ย. 66
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ ทั่วไป 3 มี.ค. 66
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การประกาศรายวิชาปรับพื้นฐานเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 3 มี.ค. 66
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 3 มี.ค. 66
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม ดำเนินโครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ประจำปี 2566 ทั่วไป 1 มี.ค. 66
การประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ วันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเลิศสกุณี วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 25 ก.พ. 66
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สุภีเวียงชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปกรศึกษา 2565 ทั่วไป 23 ก.พ. 66
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดย รองผู้อำนวย นายสุรชาติ นันทะเสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินโครงการการนำเสนอผลงานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 22 ก.พ. 66
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เปิดดำเนินการซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่2/2565 ทั่วไป 22 ก.พ. 66
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วาชาชีพ (ฝึกงาน) ทั่วไป 21 ก.พ. 66
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดย ผู้อำนวย ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษา ก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน ทั่วไป 21 ก.พ. 66
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ VQ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 20 ก.พ. 66
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รางวัลระดับต้นแบบเงินปีที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระด ทั่วไป 17 ก.พ. 66
กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญและผู้บังคับบัญชาดีเด่น อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 16 ก.พ. 66
กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พล.ร.6 จังหวัดร้อยเอ็ด ทั่วไป 13 ก.พ. 66
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 9 ก.พ. 66
นายสุรชาติ นันทะเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ทั่วไป 2 ก.พ. 66
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1-2 สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ #ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 2 ก.พ. 66
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะโมชั่นกราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช. ได้ลำดับที่ 11 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ ทั่วไป 2 ก.พ. 66
กิจกรรมโครงการนักเรียน นักศึกษา อบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อาคารโดม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 2 ก.พ. 66
กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและผู้กำกับลูกเสือวิสามัญดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จังหวัดมหาสารคาม ณ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 31 ม.ค. 66
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปี 2566 ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ทั่วไป 27 ม.ค. 66
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ หมู่ 2 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ทั่วไป 25 ม.ค. 66
ผู้อำนวยการ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและผู้กำกับลูกเสือวิสามัญดีเด่น ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 25 ม.ค. 66
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ทั่วไป 23 ม.ค. 66
แผนกสามัญ ได้จัดกิจกรรมตรุษจีนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีตรุษจีน ณ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 20 ม.ค. 66
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Teating) ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 19 ม.ค. 66
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิพร้อมคณะครู เข้ารับเกียรติบัตร"ผู้อำนวยการดีเด่น" "ครูดีเด่น" และ"บุคลากรดีเด่น" ในวันครู ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ทั่วไป 16 ม.ค. 66
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมกีฬาวันครู 16 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ทั่วไป 16 ม.ค. 66
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้ดำเนินโครงการสร้างความสันพันธ์ระหว่างแผนกและพี่สอนน้อง องค์วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ทั่วไป 13 ม.ค. 66
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา เ ทั่วไป 6 ม.ค. 66
บรรยากาศการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 6 ม.ค. 66
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิด ?ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน? (Fix It Center) ดำเนินการโดย อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ทั่วไป 31 ธ.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 ก.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 ก.ย. 65
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกวดราคาซื้อการซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.ย. 65
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกวดราคาซื้อการซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั่วไป 31 ส.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ส.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ทั่วไป 30 มิ.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (การสอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ทั่วไป 28 มิ.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ขยายเวลารับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ทั่วไป 25 มิ.ย. 65
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเสาวณี ขันติโล เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วไป 25 พ.ค. 65
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ขอแสดงความยินดีกับ ท่านรองใหม่(ป้ายแดง) ที่ได้รับการแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ทั่วไป 17 พ.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ทั่วไป 27 เม.ย. 65
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วยป้ายแดง (นางสาวอินทิรา โยธาสุข) ประจำแผนกวิชา ช่างกลโรงงาน ทั่วไป 27 เม.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง กำหนดวันเปิด - ปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 15 ก.พ. 65
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง กำหนดวันเปิด - ปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 15 ก.พ. 65
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) รอบ 3 (ฉบับที่ 11) ทั่วไป 4 ก.พ. 65
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 31 ม.ค. 65
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) รอบ 3 (ฉบับที่ 10) ทั่วไป 5 ม.ค. 65
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) รอบ 3 (ฉบับที่ 9) ทั่วไป 28 ธ.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 17 ธ.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั่วไป 15 พ.ย 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (การสอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู ทั่วไป 11 พ.ย 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทั่วไป 10 พ.ย 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง) ทั่วไป 5 พ.ย 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ทั่วไป 5 พ.ย 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ Onsite ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 5 พ.ย 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 1 พ.ย 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การแต่งกายนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ทั่วไป 1 พ.ย 64
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 29 ต.ค. 64
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ทั่วไป 28 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกแพนโทรกราฟพร้อมซอฟแวร์จำลองการทำงานเสมือนจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การพักรับประทานอาหารกลางวันตามมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ประจำภาคเรียน 2/2564 ทั่วไป 27 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ทั่วไป 18 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง) ทั่วไป 18 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกแพนโทรกราฟพร้อมซอฟแวร์จำลองการทำงานเสมือนจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ก.ย. 64
คณะผู้กำกับลูกเสือ และตัวแทนลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ประจำปี 2564 โดย พ.ส.น.อ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดทำโครงการหลักสูตร (อบรมในรูปแบบ On Line ) ทั่วไป 6 ก.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ก.ย. 64
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) รอบ 3 (ฉบับที่ 6) ทั่วไป 31 ส.ค. 64
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) รอบ 3 (ฉบับที่ 5) ทั่วไป 10 ส.ค. 64
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) รอบ 3 (ฉบับที่ ๔) ทั่วไป 29 ก.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) รอบ 3 (ฉบับที่ 3) ทั่วไป 19 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) รอบ 3 (ฉบับที่ 2) ทั่วไป 6 ก.ค. 64
ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) รอบ 3 ทั่วไป 1 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการครู ช่างกลโรงงาน64 ทั่วไป 11 มิ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทั่วไป 10 มิ.ย. 64
กำหนดการลงทะเบียน นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2564 ทั่วไป 21 พ.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง หยุดการเรียนการสอนและจัดการเรียนการสอนชดเชย ทั่วไป 22 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อ และกำหนดการมอบตัวนักเรียน - นักศึกษาใหม่ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 26 ม.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วไป 4 ม.ค. 64
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการประกวดแข่งขันสุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 23 ธ.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 การประกวด TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) งานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ทั่วไป 23 ธ.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 23 ธ.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมกับ บริษัท ลิ้มเจียบฮงมอเตอร์ ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงการใช้ยานพาหนะในการเดินทางให้มีความปลอดภัย ทั่วไป 21 ธ.ค. 63
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้จัดดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำและการเขียนแผนปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี การศึกษา 2563 ทั่วไป 18 ธ.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่นดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม ทั่วไป 5 ธ.ค. 63
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์, ไฮดรอลิกส์ และเซนเซอร์พร้อมชุดฝึก PLC แบบ OPEN CORE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ธ.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2/2563 ทั่วไป 3 ธ.ค. 63
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง งดการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2563 ทั่วไป 30 พ.ย 63
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์, ไฮดรอลิกส์ และเซนเซอร์พร้อมชุดฝึก PLC แบบ OPEN CORE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 พ.ย 63
นายทองจันทร์ ประทุมโฉม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมอบรมโครงการ ?R-Excellence ผู้บริหารต้นแบบ รุ่นที่ 2 ทั่วไป 10 พ.ย 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน อาชีวศึกษายกกำลังสอง ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ทั่วไป 2 พ.ย 63
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์, ไฮดรอลิกส์ และเซนเซอร์พร้อมชุดฝึก PLC แบบ OPEN CORE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ต.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ทั่วไป 23 ต.ค. 63
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ดำเนินโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกอาชีพ และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563 ทั่วไป 22 ต.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั่วไป 21 ต.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เปิดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 21 ต.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดพิธี เข้าประจํากองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบสามสี) ประจําปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 21 ต.ค. 63
แจ้งกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ทั่วไป 20 ต.ค. 63
แผนกวิชาระบบขนส่งทางรางได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ทั่วไป 19 ต.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เครือข่ายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม จัดพิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั่วไป 15 ต.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม โครงการตอบปัญหาทักษะภาษาต่างประเทศในอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 14 ต.ค. 63
กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ดำเนินโครงการกิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือวิสามัญ ทั่วไป 14 ต.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ดำเนินโครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้ทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน ทั่วไป 14 ต.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพีธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ทั่วไป 13 ต.ค. 63
ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์, ไฮดรอลกส์ และเซนเซอร์พร้อมชุดฝึก PLC แบบ OPEN CORE จำนวน ๑ ชุด จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ต.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 8 ต.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดกิจกรรมโครงการประกวดโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 8 ต.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดกิจกรรมโครงการประกวดร้องเพลง ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 8 ต.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563 ทั่วไป 7 ต.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้ารับเกียรติบัตร ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทั่วไป 29 ก.ย. 63
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 และกำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ทั่วไป 29 ก.ย. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดพิธีการชักและประดับธงชาติ เนื่องในโอกาส วันพระราชทานธงชาติไทย ทั่วไป 28 ก.ย. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เปิดโครงการ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 25 ก.ย. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม สถานศึกษาวิชาทหารสังกัด เข้ารับการฝึกภาคที่ตั้ง ของนักศึกษา วิชาทหาร ทั้ง 3 ชั้นปี ของหน่วยฝึกย่อย โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ทั่วไป 25 ก.ย. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้ารับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ทั่วไป 25 ก.ย. 63
นายโชคชัย นันตลาด ปลัดอาวุโส อําเภอวาปีปทุม ได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ บริเวณอาคารโดม วิทยาลัย เทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 24 ก.ย. 63
ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้จัดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งเสริมทักษะการประสานงานกับชุมชนรู้จักการวางแผน ทั่วไป 23 ก.ย. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ออกดําเนินโครงการ ?ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center? โดยออกให้บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป 19 ก.ย. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้กับกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม โดยมีตัวแทน ลูกเสือวิสามัญ และคณะผู้กํากับลูกเสือ เป็นผู้รับมอบ ทั่วไป 16 ก.ย. 63
นายทองจันทร์ ประทุมโฉม ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ส่งเสริมทักษะภาษาไทย ประจําปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 16 ก.ย. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมชมนิทรรศการ และประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบ อาณัติสัญญาณ ระยะที่ 1 (โครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย) ทั่วไป 16 ก.ย. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และเปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจําปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 16 ก.ย. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้เดินทาง ไปนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั่วไป 13 ก.ย. 63
เข้าร่วม การประชุมผู้อํานวยการสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม ทั่วไป 11 ก.ย. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมรับลูกเสือ วิสามัญ (ประดับแถบสองสี) เพื่อเป็นการรับเตรียมลูกเสือที่ผ่านพิธีการรับลูกเสือวิสามัญในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ทั่วไป 2 ก.ย. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นําโดยชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน ได้ดําเนินโครงการดูแล ฟื้นฟู บํารุงรักษาต้นไม้ในสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคีและตระหนัก ถึงความสําคัญของการดูแลรักษาต้นไ ทั่วไป 2 ก.ย. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นําโดยแผนกวิชาช่างยนต์ ได้จัดทําโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดําริฯ อันก่อให้ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกและเกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไ ทั่วไป 2 ก.ย. 63
รายงานผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ทั่วไป 2 ก.ย. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมชั้น G อาคาร BTS ทั่วไป 28 ส.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม และ คณะผู้บริหารในสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอน ทั่วไป 28 ส.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมิน?ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจําปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 26 ส.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ดําเนินโครงการ To Be Number จังหวัดมหาสารคาม และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) ทั่วไป 24 ส.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ดําเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมร่วมใจบริจาคโลหิต มุ่งมั่นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทั่วไป 19 ส.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน การพัฒนา กําลังคนเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่และสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วให้สามารถประกอบกิจการ ทั่วไป 14 ส.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมอําเภอวาปีปทุม ทั่วไป 12 ส.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ด้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ทั่วไป 12 ส.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 11 ส.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้จัดกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 11 ส.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการรวมพลังแสดงถึงความจงรักภักดีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั่วไป 11 ส.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนศีล 5 ดีเด่นแห่งปี ประจําปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 8 ส.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ออกตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย ประจําปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 5 ส.ค. 63
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรสาขา วาปีปทุม ดําเนินโครงการมาภายใต้ชื่อ โครงการธนาคารโรงเรียน ทั่วไป 5 ส.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมกับ บริษัท ทริพเพิล เอ็กเพิร์ท จํากัด และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อม รางรถไฟด้วยวิธีเทอร์มิต และระบบเบรกรถไฟ ทั่วไป 30 ก.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสํานึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการ เขียนแผนธุรกิจ ประจําปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 29 ก.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์ความรู้ระบบขนส่งทางรางสู่อาเซียน ของ ชมรมวิชาชีพระบบขนส่งทางราง ทั่วไป 29 ก.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุม ที่ว่าการอําเภอวาปีปทุม ทั่วไป 28 ก.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและไหว้ครูประจําการ ประจําปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 23 ก.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปีพุทธศักราช 2563 ทั่วไป 23 ก.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ณ ห้องศรีปทุม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 22 ก.ค. 63
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั่วไป 17 ก.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ประกาศเจตนารมณ์ ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงาน ให้เป็น หน่วยงานคุณธรรม เพื่อให้คุณธรรมนําการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั่วไป 17 ก.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เปิดโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นําและจัดทําแผนปฏิบัติงานกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 17 ก.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตําบลหนองแสง และโรงเรียนผู้สูงอายุ ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดําเนินโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ ทั่วไป 16 ก.ค. 63
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง) สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั่วไป 15 ก.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ดําเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 15 ก.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดพิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการศึกษา เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 ทั่วไป 10 ก.ค. 63
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาธุงหลากสี โดยผู้สำเร็จการศึกษาเป็นกลุ่มแม่บ้าน และชมรมผู้สูงอายุ จาก ตำบลหนองแสง ทั่วไป 9 ก.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยแบ่งออกเป็น 2 สาย คือ วัดบ้านน้อยหัวงัว และ วัดป่าวาปีปทุม ทั่วไป 3 ก.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ต้อนรับ นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม และนายเถวียน ปาปะขี สาธารณสุขวาปีปทุม ในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 2 ก.ค. 63
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง) รายละเอียดตามประกาศ ทั่วไป 2 ก.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามและแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทั่วไป 1 ก.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning ณ พื้นที่วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 24 มิ.ย. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 ในช่วงเปิดเทอม วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทั่วไป 23 มิ.ย. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทำพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Canter Thailand 4.0) ณ เทศบาลอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทั่วไป 19 มิ.ย. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา ธุงหลากสี ณ บริเวณโรงอาหารเก่า วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 18 มิ.ย. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทำพิธีบูชาพระพุทธรูปประจำวิทยาลัย บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัย และพระภูมิเจ้าที่ภายในวิทยาลัย ทั่วไป 18 มิ.ย. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกอาชีพ และประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2563 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 17 มิ.ย. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 8 มิ.ย. 63
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั่วไป 29 พ.ค. 63
แจ้งกำหนดการ การรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑,๒,๓ และระดับชั้น ปวส.๑,๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั่วไป 29 พ.ค. 63
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาการบัญชี ทั่วไป 27 พ.ค. 63
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลืกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง) "รายละเอียดตามประกาศ" ทั่วไป 11 พ.ค. 63
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบทั่วไปเพิ่มเติม) ทั่วไป 1 พ.ค. 63
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง กำหนดวันเปิด - ปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 1 พ.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดพิธีลงนามพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมกับ สถานศึกษาโรงเรียนเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบล ทั่วไป 19 มี.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดกิจกรรมป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ทั่วไป 13 มี.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ประจำปีการศึกษา2562 ทั่วไป 13 มี.ค. 63
ชมรมทูบีนัมเบอร์วันและงานสวัสดิการ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมกับโรงพยาบาลวาปีปทุม และสาธารณสุขวาปีปทุม จัดโครงการรู้ไว รู้ทัน ป้องกันโรคโควิด 19 (COVID 19) ทั่วไป 12 มี.ค. 63
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ยกเลิกการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 6 มี.ค. 63
งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ดำเนินโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ VQ ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 28 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟด้วยเทอร์มิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโบกี้การห้ามล้อขนาดอัตราส่วน ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ก.พ. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีลูกเสือวิสามัญ เนตรนารีวิสามัญ คณะผู้กำกับลูกเสือ และพี่เลี้ยงลูกเสือ รวมทั้งสิ้น 266 คน ทั่วไป 24 ก.พ. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รับการประเมินคุณภาพกองลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 20 ก.พ. 63
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ดำเนินโครงการ รักเมื่อพร้อม วัยรุ่นไทยใส่ใจสุขภาพ ทั่วไป 14 ก.พ. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา ตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 12 ก.พ. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดการทดสอบรายวิชาโครงการ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 12 ก.พ. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รับการประเมิน การคัดเลือก นักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 7 ประเภทนักเรียน ระดับ ปวช. สถานศึกษาขนาดกลาง ทั่วไป 11 ก.พ. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม ทั่วไป 7 ก.พ. 63
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโบกี้การห้ามล้อขนาดอัตราส่วน ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ก.พ. 63
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟด้วยเทอร์มิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ก.พ. 63
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 6 ก.พ. 63
แผนกวิชาระบบขนส่งทางราง จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับชั้นปีที่1 เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครอง ได้ทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู นักศึกษา ทั่วไป 5 ก.พ. 63
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน - นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 4 ก.พ. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม มอบเกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ทั่วไป 4 ก.พ. 63
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั่วไป 30 ม.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ดำเนินโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ดำเนินโครงการ ณ อาคารพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 25 ม.ค. 63
แจ้งจากงานทะเบียน เรื่องรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 22 ม.ค. 63
กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รับการประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือและกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (ระดับกลุ่มจังหวัด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วไป 15 ม.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมกับ สถาบันโฟกัสอะคาเดมี่ สมาคมไทบ้านและวิสาหกิจชุมชนต้นกล้าดี เกษตรอินทรีย์ครบวงจรและภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั่วไป 14 ม.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมโครงการนำร่อง Global Entreprenership Coach By GPS - Duteh Model ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการสากล ทั่วไป 12 ม.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562 (สถานศึกษาขนาดกลาง) และเข้ารับการประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 9 ม.ค. 63
นายพิทักษ์ ชูชื่น นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2563 กับท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั่วไป 8 ม.ค. 63
นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั่วไป 2 ม.ค. 63
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ดำเนินโครงการ ?อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน?ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.หนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทั่วไป 27 ธ.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน ของนักศึกษาวิชาทหาร สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รด.จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ทั่วไป 27 ธ.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดกิจกรรมโครงการ การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด เทคนิควาปีเกมส์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 25 ธ.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ดำเนินโครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 24 ธ.ค. 62
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ แผนกสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ดำเนินโครงการ merry christmas and happy new year ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 24 ธ.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รับการประเมินคุณภาพกองลูกเสือวิสามัญดีเด่น และคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเลือวิสามัญดีเด่น ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 20 ธ.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รับมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมงานออนซอนกลองยาวชาววาปีปทุม เนื่องในโอกาส พิธีเปิดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีปทุม ของดีพื้นบ้านสืบสานตำนานวาปีปทุม137ปี ทั่วไป 20 ธ.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เดินทางไปนิเทศติดตามการเรียนการสอนของนักศึกษาแผนกวิชาระบบขนส่งทางราง ณ วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟความเร็วสูงหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั่วไป 20 ธ.ค. 62
คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลกองลูกเสือวิสามัญดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เข้านิเทศ ติดตามและประเมิน กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคมหาสารคามและวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ทั่วไป 19 ธ.ค. 62
คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลกองลูกเสือวิสามัญดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เข้านิเทศ ติดตามและประเมิน กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิกและวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ ทั่วไป 18 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก(รอบโควตา) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั่วไป 16 ธ.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ดำเนินโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสายอาชีวศึกษา และสอนหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 1,2 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทั่วไป 14 ธ.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม ทั่วไป 12 ธ.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอ ทั่วไป 5 ธ.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 4 ธ.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รวมใจบริจาคโลหิต มุ่งมั่นการให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ ทั่วไป 3 ธ.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ต้อนรับท่านผู้อำนวยการทองจันทร์ ประทุมโฉม และคณะที่เดินทางมาส่ง จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เนื่องในโอกาสที่ท่านได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 2 ธ.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทั่วไป 26 พ.ย 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็ก ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 26 พ.ย 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำคณะผู้กำกับลูกเสือ และกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ทั่วไป 25 พ.ย 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้ารับเกียรติบัตร และโล่รางวัล การเป็นสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ Excellent Model School-DVE สาขางานเทคนิคยานยนต์ ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ทั่วไป 22 พ.ย 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ทั่วไป 20 พ.ย 62
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 14 พ.ย 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลอำเภอวาปีปทุม เนื่องในโอกาสวันลอยกระทงประจำปี 2562 ณ บริเวณสระน้ำสาธารณประโยชน์ ต.หนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทั่วไป 11 พ.ย 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ทั่วไป 6 พ.ย 62
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควตา) ทั่วไป 4 พ.ย 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ดำเนินโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับสถานศึกษา ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 30 ต.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้โครงการนิเทศระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศรีปทุม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 29 ต.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ออกดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี รูปแบบ Fix it center ณ ชุมชนวังสว่าง ชุมชนวัดกุดคูณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ทั่วไป 25 ต.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม ทั่วไป 23 ต.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาชกรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม ทั่วไป 23 ต.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม โครงการจิตอาสาฯ พิธีมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม ทั่วไป 13 ต.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้ารับมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 27 ก.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการทำบุญแผนกวิชาระบบขนส่งทางราง ทั่วไป 27 ก.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั่วไป 26 ก.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รับการนิเทศ ติดตาม การรายงานผล การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ทั่วไป 25 ก.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในระบบขนส่งทางราง ทั่วไป 23 ก.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รับมอบใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วไป 20 ก.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ทั่วไป 17 ก.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับสถานประกอบการ ทั่วไป 14 ก.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้ารับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2562 ทั่วไป 13 ก.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมการประกวดสื่อภาพยนต์และสารคดี อาชีวะ คุณธรรม สร้างชาติ ประจำปี 2562 ทั่วไป 12 ก.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้ส่งนักศึกษาเดินทางไปศึกษาต่อ ณ มณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อการพัฒนาความรู้ระบบอาณัติสัญญาณและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ทั่วไป 8 ก.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อออนไลน์ด้วยระบบ Google Apps for Education ทั่วไป 7 ก.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทั่วไป 6 ก.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 6 ก.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการแบ่งปันน้ำใจ เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั่วไป 5 ก.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการส่งเสริมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.go.th ทั่วไป 4 ก.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ละโว้เกมส์ ประจำปี 2562 ทั่วไป 3 ก.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมรวมใจบริจาคโลหิต มุ่งมั่นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมี จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทำความดี เพิ่มพูนการมีจิตสำนึกสาธารณะ และส่งเสริมการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ทั่วไป 30 ส.ค. 62
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ดำเนินโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั่วไป 30 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ดำเนินโครงการ กิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือวิสามัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนวิชาลูกเสือโลก ที่ได้ทำการเรียนการสอน ทั่วไป 28 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ชมรมวิชาชีพระบบขนส่งทางราง ดำเนินโครงการแข่งขันตอบปัญหาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านภาษา การสร้างกระบวนการคิด กล้าที่จะแสดงออกในทางที่ดี ทั่วไป 28 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมใน การส่งเสริมสุขภาพ ทั่วไป 28 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอาณัติสัญญาณ เพื่อการเรียนรู้ระบบขนส่งทางราง ตามนโยบายพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา ที่มีสมรรถณะสูง หลักสูตรอาชีวะพรีเมี่ยม ทั่วไป 24 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแสง ทั่วไป 23 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้ดำเนินโครงการอาสา พัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม และเป็นการใช้ทักษะวิชาชีพไปพัฒนาชุมชนให้มีความพอเพียง ทั่วไป 22 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้ดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ประจำปี 2562 ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ และมีการประกวดชุดรีไซเคิลจากวัสดุ ทั่วไป 21 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ณ ห้องประชุมศรีปทุม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 20 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ทั่วไป 16 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ที่หอประชุมอำเภอวาปีปทุม ทั่วไป 12 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ณ บริเวณหอประชุมอำเภอวาปีปทุม ทั่วไป 12 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ทั่วไป 9 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ทั่วไป 9 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ทั่วไป 9 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ทั่วไป 9 ส.ค. 62
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เซน จังหวัดอุดรธานี เข้าแนะแนวโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ทั่วไป 9 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการติดตามนักเรียนนักศึกษาที่ออกกลางคัน กลับคืนสู่ระบบการศึกษา ทั่วไป 8 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ทั่วไป 6 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ กรณีปกติ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั่วไป 5 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการ WTC รักษ์ผ้าไทย เลื่อมใสพระพุทธศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในทุกเช้าวันศุกร์ ของปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 2 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติตัวแทนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 ทั่วไป 2 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล สำหรับตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ทั่วไป 2 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน จิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั่วไป 1 ส.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการแข่งขันตอบปํญหาทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ สร้างกระบวนการคิด กล้าที่จะแสดงออกในทางที่ดีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั่วไป 31 ก.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี ขอบคุณนักกีฬาทุกประเภท และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ทั่วไป 31 ก.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดย นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน โดยนำการแสดง ชุดรำกลองยาว จัดแสดง ทั่วไป 30 ก.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม ทั่วไป 28 ก.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม ทั่วไป 28 ก.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วม "โครงการเติมฮัก แต้มฝัน ปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 4" ณ โรงเรียนบ้านประแหย่ง ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทั่วไป 28 ก.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมพิธีเปิดสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ และถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลตำบลวาปีปทุมด้านหน้าสนง. เกษตรอำเภอวาปีปทุม ทั่วไป 28 ก.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยามหาสารคาม ทั่วไป 28 ก.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการระบบขนส่งทางราง ทั่วไป 27 ก.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฎิญาน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 26 ก.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการรณรงค์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ทั่วไป 26 ก.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมพิธีเปิดกีฬาอาชีวะ ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์ ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ทั่วไป 22 ก.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการ WTC ลดขยะด้วย 3 R ดำเนินงานโครงการโดย องค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทั่วไป 19 ก.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น และขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม (ถวายเทียนพรรษา) ทั่วไป 12 ก.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น และขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม หล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั่วไป 9 ก.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เปิดป้ายความร่วมมือไทย-จีน วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม กับ วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟฟ้าความเร็วสูงหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 3 ก.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย ทั่วไป 1 ก.ค. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ทั่วไป 27 มิ.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู่้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 27 มิ.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 27 มิ.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดกิจกรมมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 26 มิ.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ และตั้งสัตยาบรรณไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 26 มิ.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Camp for Leader สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันอำเภอวาปีปทุม ทั่วไป 25 มิ.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชนกิจกรรม Fix it Center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ทั่วไป 25 มิ.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั่วไป 24 มิ.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้ทำพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ บ้านงัวเจริญ ทั่วไป 24 มิ.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพ และการจัดอาหารว่างนานาชาติ ทั่วไป 21 มิ.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ไหว้ครูประจำการ ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 20 มิ.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ผ่านการประเมินสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ Excellent Model School : DVE ทั่วไป 20 มิ.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จัดพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี ทั่วไป 19 มิ.ย. 62
โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ 1,000,000ต้น เพื่อแผ่นดิน วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ทั่วไป 4 มิ.ย. 62
โครงการอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ประจำปี 2562 ทั่วไป 1 มิ.ย. 62
ประกาศวิทยลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั่วไป 3 เม.ย. 62
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล และ เจ้าหน้าที่งานแนะแนว ทั่วไป 19 มี.ค. 62
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟแวร์และระบบ E-Testing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั่วไป 8 พ.ย 61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั่วไป 26 ต.ค. 61
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟแวร์และระบบ E-Testing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั่วไป 26 ต.ค. 61
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่องเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟแวร์และระบบ E-Testing ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั่วไป 19 ต.ค. 61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมรณ ๒๕๖๒ ทั่วไป 13 ก.ย. 61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารชั่วคราว (คสล.๑ ชั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั่วไป 22 ส.ค. 61
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ทั่วไป 16 ส.ค. 61
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั่วไป 16 ส.ค. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารชั่วคราว (คสล.๑ ชั้น) ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ทั่วไป 7 ส.ค. 61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารชั่วคราว (คสล.๑ ชั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding) ทั่วไป 7 ส.ค. 61
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั่วไป 7 ส.ค. 61
โครงการลูกเสือจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ทำความดีด้วยหัวใจ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 13 ก.พ. 61
ประกาศวิทยลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อนักเรียน - นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ทั่วไป 27 ธ.ค. 60
ประกาศวิทยลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถอนเกประสงค์ 5 ประตู จำนวน 7 ที่นั่ง แรงม้าไม่ต่ำกว่า 130 แรงม้า ขับเคลื่อน 2 ล้อ (SUV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป 27 ธ.ค. 60
ประกาศวิทยลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบ Can-Bus ปรับไฟหน้า อัตโนมัติแบบแผงโมดูล พร้อมคอร์สแวร์ทำงานแบบอินเตอร์แอดทีฟเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกว ทั่วไป 22 ธ.ค. 60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถอเนกประสงค์ 5 ประตู จำนวน 7 ที่นั่ง แรงม้าไม่ต่ำกว่า 130 แรงม้า ขับเคลื่อน 2 ล้อ (SUV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั่วไป 13 ธ.ค. 60
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถเอนกประสงค์ 5 ประตู จำนวน 7 ที่นั่ง แรงม้าไม่ต่ำกว่า 130 แรงม้า ขับเคลื่อน 2 ล้อ (SUV) ทั่วไป 13 ธ.ค. 60
ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบ Can-Bus ปรับไฟหน้า อัตโนมัติแบบแผงโมดูล พร้อมคอร์สแวร์ทำงานแบบอินเตอร์แอคทีฟเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั่วไป 13 ธ.ค. 60
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั่วไป 13 ธ.ค. 60
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถอเนกประสงค์ ทั่วไป 27 พ.ย 60
ประกวดราคาชุดทดลอง Can-Bus ปรับไฟหน้าแบบอัตโนมัต แบบแผงโมดูล ทั่วไป 27 พ.ย 60
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 17 พ.ย 60
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือประจำผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560 ทั่วไป 13 พ.ย 60
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั่วไป 13 พ.ย 60
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละอียด (ร่าง) ครุภัฎฑ์เฉพาะรถอเนกประสงค์ ๕ ประตู จำนวน ๗ ที่นั่ง แรงม้าไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ แรงม้า ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ทั่วไป 13 พ.ย 60
ประกาศยกเลิกเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั่วไป 6 พ.ย 60
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั่วไป 3 พ.ย 60
ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั่วไป 19 ต.ค. 60
จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั่วไป 19 ต.ค. 60
ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั่วไป 18 ก.ย. 60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง กำหนดวันเปิด - ปิด การเรีนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั่วไป 28 เม.ย. 60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ทั่วไป 28 เม.ย. 60
กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ทั่วไป 21 เม.ย. 60
(30 มี.ค.2560)ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั่วไป 31 มี.ค. 60
(25 พ.ย. 59) เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป 25 พ.ย 59
(21 พ.ย. 59) เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป 21 พ.ย 59
(15 พ.ย.2559) เชิญชวนร่วมโครงการพี่สอนน้อง ณ โรงเรียนโพธิ์ชัย วันที่ 16 พ.ย.2559 โดยชมรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั่วไป 15 พ.ย 59
( 9 พ.ย.2559 ) ประกาศ เรื่อง เชิญชวนเสนอราคา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ทั่วไป 9 พ.ย 59
(8 พ.ย 2559) ประกาศ เชิญชวนร่วมประชาวิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป 8 พ.ย 59
( 29 กันยายน 2559 ) ประกาศ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงบ้านพักครู ทั่วไป 6 ต.ค. 59
( 21 กันยายน 2559) ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป 21 ก.ย. 59