ข้อมูลอาคารสถานที่


 
 
โดมอเนกประสงค์
 
ตึกอำนวนการ
 
ตึกสำนักงานบริการ

 
ตึกช่างเชื่อม/เทคนิคพื้นฐาน

 
ตึกช่างกลโรงงาน

 
ตึกพาณิชย์

 
ตึกสำนักงานบริการ

 
ตึกอุตสาหกรรม

 
โรงอาหารหลังเก่า 
โรงอาหารหลังใหม่

 
คูหาลูกเสือวิสามัญ

 
โรงจอดรถวิทยาลัย

 
โรงจอดรถบุคลากร

 
โรงจอดรถนักเรียน นักศึกษา

 
ป้อมยาม

 
ห้องพัสดุ

 
WTC Coffee

 
บ้านพักครู 
สนามฟุตบอล

 
สนามฟุตซอล