ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

 <<คลิก
ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.mahasarakham.go.th

 <<คลิก
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org

 <<คลิก
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.google.co.th/maps


แหล่งที่มา : https://www.nadoon.com/24


แหล่งที่มา : https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/1090


แหล่งที่มา : https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/21575


แหล่งที่มา : https://pantip.com/topic/34206550


แหล่งที่มา : http://www.mahasarakham.go.th/mkweb/index.php/2013-07-08-07-09-02/2013-07-08-07-00-50


แหล่งที่มา : http://www.painaidii.com/business/119663/standing-buddha-mongkol-44150/lang/th/


แหล่งที่มา : https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/899