ที่ตั้ง/แผนผัง

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
142 หมู่ 7 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์ 043798380 โทรสาร 043798622

ขอเส้นทางไปที่ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม