วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ขอแสดงความยินดีกับ ท่านรองใหม่(ป้ายแดง) ที่ได้รับการแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง