วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเสาวณี ขันติโล เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน