ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ขยายเวลารับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2565