วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิด ?ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน? (Fix It Center) ดำเนินการโดย อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม