บรรยากาศการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม