วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้ดำเนินโครงการสร้างความสันพันธ์ระหว่างแผนกและพี่สอนน้อง องค์วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ