วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิพร้อมคณะครู เข้ารับเกียรติบัตร"ผู้อำนวยการดีเด่น" "ครูดีเด่น" และ"บุคลากรดีเด่น" ในวันครู ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม