วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Teating) ปีการศึกษา 2565