วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน