แผนกสามัญ ได้จัดกิจกรรมตรุษจีนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีตรุษจีน ณ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม