วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ หมู่ 2 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม