ผู้อำนวยการ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและผู้กำกับลูกเสือวิสามัญดีเด่น ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕