วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปี 2566 ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด