กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและผู้กำกับลูกเสือวิสามัญดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จังหวัดมหาสารคาม ณ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม