นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1-2 สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ #ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565