วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะโมชั่นกราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช. ได้ลำดับที่ 11 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่