ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เปิดดำเนินการซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่2/2565