วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สุภีเวียงชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปกรศึกษา 2565