การประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ วันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเลิศสกุณี วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม