ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การประกาศรายวิชาปรับพื้นฐานเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565