ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ