ประกาศ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านแถวชั้นเดียว ๑๔ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)