วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑ อัตรา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา