ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ บุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม