ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป