ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายเฉลิมพล อุปลี
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ