ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายกรวิชญ์ ตุละพิภาค
ตำแหน่งพนักงานราชการครู