ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายอาทิตย์ อุดมฉวี
ตำแหน่งพนักงานราชการครู