ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายปรีชา ชาญกาลี
ตำแหน่งพนักงานราชการครู