ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายยุทธพงษ์ เดชบุรัมย์
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา