ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายพสิษฐ์ ไชยดำรงค์
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร