ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสุรชาติ นันทะเสน
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร