ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายมนัสชัย อุตะกะ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่