ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสุรเดช กลิ่นพยอม
ตำแหน่งพนักงานราชการครู