ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายเสกสรรค์ จันทร
ตำแหน่งข้าราชการครู