ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 (3 มี.ค. 66)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ (3 มี.ค. 66)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การประกาศรายวิชาปรับพื้นฐานเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 (3 มี.ค. 66)
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม ดำเนินโครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ประจำปี 2566 (1 มี.ค. 66)
การประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ วันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเลิศสกุณี วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม (25 ก.พ. 66)
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สุภีเวียงชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปกรศึกษา 2565 (23 ก.พ. 66)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เปิดดำเนินการซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่2/2565 (22 ก.พ. 66)
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดย รองผู้อำนวย นายสุรชาติ นันทะเสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินโครงการการนำเสนอผลงานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (22 ก.พ. 66)
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดย ผู้อำนวย ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษา ก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน (21 ก.พ. 66)
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วาชาชีพ (ฝึกงาน) (21 ก.พ. 66)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ก.ย. 65)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ก.ย. 65)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน (13 ก.ย. 65)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (13 ก.ย. 65)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกวดราคาซื้อการซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ก.ย. 65)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกวดราคาซื้อการซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ก.ย. 65)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (3 ส.ค. 65)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกแพนโทรกราฟพร้อมซอฟแวร์จำลองการทำงานเสมือนจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ต.ค. 64)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกแพนโทรกราฟพร้อมซอฟแวร์จำลองการทำงานเสมือนจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ต.ค. 64)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (20 ก.ย. 64)

ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา/ผู้ปกครอง (ติดตามผลการเรียน)

ครูพร้อม.com

รับ-ส่งหนังสือ

Facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรม <คลิก>

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค

ระบบดูแลผู้เรียน
Information System

คำเสนอแนะ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 67
เมื่อวาน 168
สัปดาห์นี้ 3,090
สัปดาห์ที่แล้ว 7,455
เดือนนี้ 12,222
เดือนที่แล้ว 11,795
ปีนี้ 35,239
ทั้งหมด 365,701