ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3 พ.ค. 66)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง) (1 พ.ค. 66)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง) (24 เม.ย. 66)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 (3 มี.ค. 66)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ (3 มี.ค. 66)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การประกาศรายวิชาปรับพื้นฐานเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 (3 มี.ค. 66)
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม ดำเนินโครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ประจำปี 2566 (1 มี.ค. 66)
การประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ วันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเลิศสกุณี วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม (25 ก.พ. 66)
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สุภีเวียงชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปกรศึกษา 2565 (23 ก.พ. 66)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เปิดดำเนินการซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่2/2565 (22 ก.พ. 66)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านแถวชั้นเดียว ๑๔ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ (6 มิ.ย. 66)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านแถวชั้นเดียว ๑๔ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 พ.ค. 66)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 003/2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านแถวชั้นเดียว 14 หน่วย (10 พ.ค. 66)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านแถวชั้นเดียว 14 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 พ.ค. 66)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ก.ย. 65)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ก.ย. 65)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกวดราคาซื้อการซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ก.ย. 65)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน (13 ก.ย. 65)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ประกวดราคาซื้อการซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ก.ย. 65)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (13 ก.ย. 65)

ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา/ผู้ปกครอง (ติดตามผลการเรียน)

ครูพร้อม.com

รับ-ส่งหนังสือ

Facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรม <คลิก>

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค

ระบบดูแลผู้เรียน
Information System

คำเสนอแนะ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 495
เมื่อวาน 302
สัปดาห์นี้ 963
สัปดาห์ที่แล้ว 2,413
เดือนนี้ 2,449
เดือนที่แล้ว 11,248
ปีนี้ 61,378
ทั้งหมด 391,840